Oeuvre

Geïnventariseerd en samengesteld door Annemieke Jurgens en Saskia Leefsma

1 | Ontwerp voor winkelplein Rooswijck, Amsterdam-Buitenveldert

Type: winkelcentra
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1963
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 141

Hagenbeek maakte de tekeningen tijdens zijn stageperiode bij de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

2 | Infrastructuur Amsterdam Osdorp, Amsterdam-West

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1966?
Realisatie: uitgevoerd, 1966
Dossier nr.: 143

Tekeningen van o.a. Cornelis Lelylaan, Burg. de Vlugtlaan, Einsteinlaan, Tussenmeer.

3 | Infrastructuur, parkeergarages en buurtcentrum, deel B, Amsterdam-Zuidoost

Type: stedenbouwkundige projecten en utiliteitsbouw
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1966
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 140

Project uit de periode van Hagenbeek bij de dienst Stadsontwikkeling.

4 | Binnenstraten hoogbouw, Amsterdam-Zuidoost

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1966
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 151

Tekeningen van de binnenstraten op rol.

5 | Infrastructuur, deel A, Amsterdam-Zuidoost

Type: stedenbouwkundige projecten en utiliteitsbouw
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1966
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 152

Hagenbeek brengt de logistiek van alle verkeersdeelnemers in beeld: vrachtverkeer, openbaar vervoer, personenauto’s, fietsers en voetgangers. Zie ook nr. 3.

6 | Ontwerp atelierwoning, Gasteren, Drenthe

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1967
Realisatie: uitgevoerd, 1969
Dossier nr.: 067

Eerste project van Hagenbeek als zelfstandig architect. Voor het kunstenaarsechtpaar Willy en Sjoerd Visser-Hagenbeek ontwierp hij een moderne woning met atelier. Zie projectbeschrijving 1.

7 | Verbouw en uitbreiding villa, Lage Laarderweg, Huizen NH

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1969
Realisatie: uitgevoerd, 1973
Dossier nr.: 070

Een van de particuliere opdrachten naar aanleiding van Hagenbeeks ontwerp van de atelierwoning te Gasteren.

8 | Restauratie en uitbreiding twee panden aan de Vecht, Boterweg 4 en 6, Vreeland

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1969
Realisatie: uitgevoerd, 1971
Dossier nr.: 133

Zie projectbeschrijving 2.

9 | Verbouw voormalige molen tot woning, Vreeland

Type: woningbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1969
Realisatie: uitgevoerd, 1969
Dossier nr.: 157

Van deze verbouwing is slechts een doorsnede bewaard van de bestaande situatie, getekend door F.W. Pijl.

10 | Verbouw woning, Groot Hertoginnelaan 18, Bussum

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1971
Realisatie: uitgevoerd, 1971
Dossier nr.: 004

Van deze verbouwing in particuliere opdracht is slechts éen enkele tekening bewaard van het interieur. De verbouwing is onder directie van Hagenbeek uitgevoerd.

11 | Verbouw molen tot woning, Loenen a/d Vecht

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1971
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 003

Over deze verbouwing is weinig documentatie bewaard gebleven. Het dossier bevat vier documenten, waaronder een plan van eisen en deze tekening.

12 | Restauratie monument, Singel 106, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1972
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 005

Van de verbouwing en restauratie van dit monument tot vier woningen en een bedrijfsruimte zijn drie tekeningen bewaard gebleven.

13 | Bouw twee villa’s, Paalakkers, Appelscha

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1972
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 031

Hagenbeek kreeg de particuliere opdracht twee villa’s te ontwerpen in een bosrijk gebied.

14 | Verbouw woning met winkel, Wilhelminastraat 153, Amsterdam

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1973
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 006

Van deze aanpassing van het interieur zijn éen document en negen tekeningen op rol bewaard gebleven.

15 | Renovatie woningen Transvaalbuurt, Cronjéstraat e.o., Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging (AWV)
Ontwerpjaar: 1974
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 007

Dit is de eerste niet-particuliere opdracht van Hagenbeek als zelfstandig architect.

16 | Interne verbouwing woning, Pieter Borstraat 36, Amsterdam

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1974
Realisatie: uitgevoerd, 1975
Dossier nr.: 008

Van de verbouwing zijn geen tekeningen bewaard gebleven.

17 | Verbouw van bedrijfspand tot Buurtcentrum De Smederij, Nieuwe Jonkerstraat, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: Wijkcentrum d’ Oude Stadt
Ontwerpjaar: 1974
Realisatie: uitgevoerd, 1976
Dossier nr.: 050

Deze verbouwing van een oude smidse tot buurtcentrum is Hagenbeeks eerste project in de Nieuwmarktbuurt.

18 | Herinrichting Zuiderkerkhof, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Type: stedenbouwkundige projecten, restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: dienst Openbare Werken
Ontwerpjaar: 1975
Realisatie: uitgevoerd, 1980
Dossier nr.: 037

Hagenbeek transformeerde het voormalige kerkhof bij de Zuiderkerk te Amsterdam tot een intiem stadsplein. Zijn inspiratiebron was Piazza del Campo te Siena. Zie projectbeschrijving 3.

19 | Restauratie twee panden Zanddwarsstraat 8/10, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1975
Realisatie: uitgevoerd, 1977
Dossier nr.: 045

Van dit project zijn tien tekeningen en foto’s bewaard gebleven. Nr. 10 is een rijksmonument, waarschijnlijk 17e-eeuws huis met latere gevel onder klokvormige top, met rollagen uit de 19e eeuw.

20 | Transformatie Zuiderkerk t.b.v. buurt- en wijkvoorzieningen Nieuwmarktbuurt, Zuiderkerk, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1975
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 043

Voorstudies en ontwerpen voor een nieuwe bestemming van de Zuiderkerk. Zie projectbeschrijving 4. Zie ook nr. 41.

21 | Restauratie en verbouwing woonhuis, Passeerdersgracht 3, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1976
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 009

Verbouwing van een monument tot twee woningen.

22 | Restauratie en verbouwing woonhuis, Egelantiersgracht 17, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1976
Realisatie: uitgevoerd, 1982
Dossier nr.: 010

Verbouwing van een monument tot vijf woningen.

23 | Stedenbouwkundig onderzoek herinrichting Nieuwmarktbuurt, Zuiderkerkhof e.o., Amsterdam

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1976
Realisatie: uitgevoerd, 1985
Dossier nr.: 042

Onderzoek naar alternatieven t.b.v. bestemmingsplan Nieuwmarktbuurt.

24 | Restauratie en verbouw woning, Recht Boomssloot 2, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1976
Realisatie: uitgevoerd, 1976
Dossier nr.: 153

25 | Restauratie en verbouw woning, Recht Boomssloot 81, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1976
Realisatie: uitgevoerd, 1976
Dossier nr.: 154

26 | Verbouw woning, Hoogte Kadijk 143hs, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1978
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 002

27 | Verbouw woningen en kantoor, Nieuwmarktbuurt, Zandstraat 15 / Zanddwarsstraat, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: eigen gebruik
Ontwerpjaar: 1979
Realisatie: uitgevoerd, 1980
Dossier nr.: 137

Deze verbouwing betrof het woonhuis en het kantoor van de Coöperatieve Architecten Vereniging (CAV), later Hagenbeek Architecten BNA.

28 | Wooncentrum Nieuwmarkt, Sint Antoniesbreestraat / Snoekjesgracht, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting
Ontwerpjaar: 1980
Realisatie: uitgevoerd, 1988
Dossier nr.: 039

Dit gebouw, ook bekend als Palazzo, bevat 52 woningwetwoningen, 21 Hateenheden, een woongroep voor ouderen met vijftien eenheden en vier winkels. In maatschap CAV. Zie projectbeschrijving 6.

29 | Woongebouw Waterval, Zuiderkerkhof / Sint Antoniesbreestraat, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging (AWV)
Ontwerpjaar: 1980
Realisatie: uitgevoerd, 1982
Dossier nr.: 111

Het Watervalgebouw werd zo genoemd vanwege de twaalf meter hoge waterval langs de westgevel ter maskering van de luchtschacht van de metro. In maatschap CAV. Zie projectbeschrijving 5.

30 | Sociale woningbouw, Zandstraat 14 A-H, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging (AWV)
Ontwerpjaar: 1981
Realisatie: uitgevoerd, 1984
Dossier nr.: 049

Acht woningwetwoningen. In maatschap CAV.

31 | Renovatie de Groote Keyser, Keizersgracht, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf-West
Ontwerpjaar: 1981
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 113

Renovatie van de zes monumentale panden (voormalig kraakpand de Groote Keyser) tot 22 wooneenheden en gemeenschappelijke ruimtes (in maatschap CAV).

32 | Sociale woningbouw en winkels Nieuwmarktbuurt, Zuiderkerkhof / Sint Antoniesbreestraat, Amsterdam

Type: woningbouwcomplexen en winkelcentra
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging (AWV)
Ontwerpjaar: 1983
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 041

31 woningwetwoningen en vijf winkels (in maatschap CAV).

33 | Inbouw Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: Wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt
Ontwerpjaar: 1984
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 096

Het ontwerp t.b.v. woningbouw en wijkvoorzieningen bleek uiteindelijk niet nodig omdat de kerk zijn oorspronkelijke functie behield.

34 | Appartementen, winkels en kantoren, Stadhouderskade, Amsterdam

Type: stedenbouwkundige projecten en woningbouw
Opdrachtgever: Bouwfonds NG / MBO / Ballast Nedam
Ontwerpjaar: 1985
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 069

Meervoudige opdracht voor herontwikkeling GEB-terrein (thans Byzantium) met 75 luxeappartementen, 2500 m2 kantoorunits, 2500 m2 publieksfunctie en een parkeergarage voor 600 auto’s. Zie projectbeschrijving 7.

35 | Openbare Bibliotheek, Molenwijk, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1986
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 016

36 | Sociale woningbouw, Van der Vennestraat, Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ‘s-Gravenhage
Ontwerpjaar: 1986
Realisatie: uitgevoerd, 1988
Dossier nr.: 056

27 appartementen in de sociale sector. Laatste project in maatschap CAV.

37 | Winkelcentrum met passage, Stationsplein, Almere Muziekwijk

Type: woningbouw en winkelcentra
Opdrachtgever: Blauwhoed Vastgoedontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 1987
Realisatie: uitgevoerd, 1991
Dossier nr.: 020

Zie projectbeschrijving 9. Zie ook nrs. 40 en 44.

38 | St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Sinte Brandaenstraat, Amersfoort

Type: utiliteitsbouw en interieurbouw
Opdrachtgever: Stichting St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis
Ontwerpjaar: 1987
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 021

Zie projectbeschrijving 8. Zie ook nrs. 56 en 112.

39 | Verbouw en uitbreiding woning en kantoor, Sarphatistraat 82, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: eigen gebruik
Ontwerpjaar: 1987
Realisatie: uitgevoerd, 1988
Dossier nr.: 132

Deze verbouwing betrof het woonhuis en het kantoor van Hans Hagenbeek en Hagenbeek Architecten BNA.

40 | Ontwerp Almere Muziekwijk

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1988
Realisatie: uitgevoerd, 1989
Dossier nr.: 024

Stedenbouwkundig ontwerp en bouw van appartementen in vier woontorens. Zie ook nrs. 37 en 44.

41 | Herinrichting Zuiderkerk t.b.v. gemeente Amsterdam

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Ontwerpjaar: 1988
Realisatie: uitgevoerd, 1988
Dossier nr.: 048

Oorspronkelijk ontwerp was voor buurt- en wijkvoorzieningen; later werd de opdracht herzien t.b.v. informatiecentrum van de gemeente. Zie projectbeschrijving 4. Zie ook nr. 20.

42 | Sociale woningbouw La Louvre, Passeerderstraat, hoek Eerste Passeerdersdwarsstraat, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf-West
Ontwerpjaar: 1988
Realisatie: uitgevoerd, 1991
Dossier nr.: 079

44 appartementen in de sociale sector, waaronder een seniorenwoongroep. Met parkeergarage.

43 | Stedenbouwkundig plan en bouwplan Oosterdok, Oosterdokskade, Amsterdam

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / AMEV
Ontwerpjaar: 1987
Realisatie: niet uitgevoerd, prijsvraag
Dossier nr.: 097

Omvangrijk ontwerp bestaande uit 136 luxeappartementen, 5400 m2 publieksfuncties, parkeergarage voor 450 auto’s, hotel en museum, elk 10.000 m2.

44 | Woontorens, Almere Muziekwijk

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Ontwerpjaar: 1989
Realisatie: uitgevoerd, 1990
Dossier nr.: 023

132 premiehuurwoningen in vier woontorens. Zie projectbeschrijving 9.  Zie ook nrs. 37 en 40.

45 | Openbare Bibliotheek, Surinameplein, De Baarsjes, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: stadsdeel De Baarsjes
Ontwerpjaar: 1989
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 015

Zie ook nrs. 46, 47 en 103.

46 | Kantoorgebouw Slotenhof, Surinameplein, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: Noorlander
Ontwerpjaar: 1989
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 098

Zie ook nrs. 45, 47 en 103.

47 | Wijkteamgebouw Gemeentepolitie, Surinameplein, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: Eigen Haard / Lapidus BV
Ontwerpjaar: 1989
Realisatie: uitgevoerd, 1993
Dossier nr.: 099

Wijkteamgebouw met kinderdagverblijf. Zie ook nrs. 45, 46 en 103.

48 | Grachtenpand, Oudezijds Voorburgwal 318-320, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1990
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 001

4 luxeappartementen met parkeergarage in nieuw grachtenpand. Hagenbeek ontwierp een aantal varianten.

49 | Premiekoopwoningen Rietkampen, Ede

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Ontwerpjaar: 1990
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 066

54 premiekoopwoningen in twee urban villa’s.

50 | Woningbouw, Einddorpstraat / Parkweg, Voorburg

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Voorburg (?)
Ontwerpjaar: 1990
Realisatie: uitgevoerd, 1992
Dossier nr.: 120

Veertig woningen.

51 | Kinderdagverblijf en woontorens, Sinte Brandaenstraat, Amersfoort

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Wonen Amersfoort
Ontwerpjaar: 1991
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 158

Ontwerp voor de bouw van een kinderdagverblijf en 132 premiehuurwoningen in vier woontorens. Zie ook nrs. 38, 56 en 112.

52 | Winkelcentrum, Mercatorplein-Oost, De Baarsjes, Amsterdam

Type: winkelcentra
Opdrachtgever: stadsdeel De Baarsjes
Ontwerpjaar: 1991
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 014

53 | Stedenbouwkundig plan en bouwplan villawijk, Zuidelijke Rijnoever, Arnhem

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Beleggingsmaatschappij De Hoogkamp BV
Ontwerpjaar: 1991
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 076

Ontwerp voor de villawijk Meinerswijk (250 woningen, gestapeld, eengezinsbouw en luxe villa’s, marktsector) in maatschap B.A.S.

54 | Ontwerp Florence Nightingalepark, Zuidwoldestraat, Den Haag

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Dienst Stadsbeheer Den Haag
Ontwerpjaar: 1991
Realisatie: uitgevoerd, 1994
Dossier nr.: 057

Stedenbouwkundig plan voor woonwijk Florence Nightingalepark en de woningtypen daarbinnen. Gebouwtje voor netstation GEB werd mee ontworpen. Zie projectbeschrijving 10.

55 | Verbouw woonhuis, Barbiersweg, Laren NH

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1991
Realisatie: uitgevoerd, 1992
Dossier nr.: 063

56 | Meerzorgwoningen bij verpleeghuis, Sinte Brandaenstraat, RWA-terrein, Amersfoort

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Stichting St.Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 025

Zie ook nrs. 38, 112 en 158.

57 | Restauratie tuinhuis, Herengracht 364, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 012

58 | Openbare Bibliotheek, Mercatorplein-West, De Baarsjes, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: stadsdeel De Baarsjes
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 013

59 | Kwakoe, winkelcentrum Amsterdamse Poort, Amsterdam

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 029

Betreft een begroting, schetsen en haalbaarheidsonderzoek t.b.v. een gezondheidscentrum.

60 | Herinrichting Keizersplein, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Type: stedelijke planning
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 047

Projectplan voor het Keizersplein.

61 | Onderzoek naar verbouw kinderdagverblijf, Baarsjesweg, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: stadsdeel De Baarsjes
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 114

Haalbaarheidsonderzoek en verkavelingsmodellen voor de verbouwing van het voormalig Jan Vetgebouw. Zie ook nr. 73.

62 | Vakantiewoning, Saint-Jean-le-Thomas, Frankrijk

Type: woningbouw
Opdrachtgever: eigen gebruik
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd, 1992
Dossier nr.: 107

63 | Vrije sector woningen, Einddorpstraat, Voorburg

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Schouten BV
Ontwerpjaar: 1992
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 121

Zes eengezinswoningen.

64 | Woontoren, Zangvogelweg, Amersfoort

Type: woningbouw
Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 026

65 | Woningbouw Amersfoort Nieuwland en Overeem

Type: stedenbouwkundige projecten en woningbouw
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: uitgevoerd, 2002
Dossier nr.: 027

Premiekoopwoningen en vrijesectorwoningen met horizontaal gerichte gevels, verticale hoekaccenten, dakterrassen, pergola’s en grote ronde erkers. De koppen op de bouwblokken vormen op strategische punten ‘poorten’ naar de centrale hof.

66 | Verbouw en restauratie woonhuis, Javastraat 151 / Javaplein 18, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 136

67 | Woontorens, Galerij, Boskoop

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Wilma Vastgoed BV Nieuwegein
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 116

Dertig koopappartementen in twee woontorens.

68 | Ontwerp woonwijk Seinhorst, Jan van der Heydenstraat, Hilversum

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: HBG Vastgoed BV, Mabon BV, Rijswijk
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 077

Ontwerp voor de woonwijk Seinhorst op het voormalig Phillips- (PTDSN) terrein met tweehonderd gestapelde woningen en eengezinswoningen in de vrije en gesubsidieerde sector.

69 | Domein Diependaal, stedenbouwkundige verkaveling en inrichting openbare ruimte, Hilversum

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: gemeente Hilversum?
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: Onbekend
Dossier nr.: 080

Plan Diependaal i.s.m. landschapsarchitecten Ank Bleeker en Lodewijk Wiegersma.

70 | Bouw appartementen en urban villa’s Diependaalselaan, Domein Diependaal, Hilversum

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Slokker Vastgoedontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 078

21 luxeappartementen in drie urban villa’s op parkeergarage.

71 | Bouw villawijk Diependaalselaan, Domein Diependaal, Hilversum

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Slokker Vastgoedgroep BV
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 087

Villa’s ‘De Waaier’.

72 | Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan rond Scheemda (gemeente Oldambt), Oost-Groningen

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Dienst R.O. Provincie Groningen
Ontwerpjaar: 1993
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 100

Ontwerp voor 800 ha. recreatieplassen, 500 ha. bos en 2000 vrije sectorwoningen (in maatschap B.A.S.). Dit gebied werd later De Blauwe Stad genoemd.

73 | Verbouw kinderdagverblijf, Baarsjesweg, Amsterdam

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: stadsdeel De Baarsjes
Ontwerpjaar: 1994
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 115

Verbouw voormalig Jan Vetgebouw tot kinderdagverblijf. Zie ook nr. 61.

74 | Stedenbouwkundig plan en bouwplan woonwijk ‘De Tuit’, Huizermaat 4e kwadrant, Huizen NH

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Slokker Vastgoedontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 1994
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 068

Het plan voor deze woonwijk omvatte zestig marktsectorwoningen.

75 | Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan, Jaarbeursplein e.o., Utrecht

Type: stedenbouwkundige projecten en utiliteitsbouw
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Ontwerpjaar: 1994
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 134

Plan Utrecht City Project t.b.v. 200.000 m2 kantooroppervlak, 100 woningen en 5000 m2 winkeloppervlak, in maatschap B.A.S. voor de Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

76 | Sociale woningbouw, Juliana van Stolberglaan, Amsterdam-West

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbedrijf Amsterdam
Ontwerpjaar: 1995
Realisatie: uitgevoerd, 2001
Dossier nr.: 074

22 sociale huurappartementen voor ouderen.

77 | Stedenbouwkundig plan en woningbouw Tuindorp Eemdal, Baarn

Type: stedenbouwkundige projecten en woningbouw
Opdrachtgever: Slokker Vastgoed BV, Woningbouwvereniging Gooi en Omstreken
Ontwerpjaar: 1995
Realisatie: uitgevoerd, 2003
Dossier nr.: 118

Woningen in twee lagen met kap, resp. in drie lagen, incl. stedenbouwkundig plan. Zie ook nrs. 123 en 124.

78 | Vrije sectorwoningen, Wateringse Veld, Oosteinde en Parklaan (nu Treslonglaan), Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Ontwerpjaar: 1995
Realisatie: uitgevoerd, 1996
Dossier nr.: 058

Plandeel Parklaan bevat vrijstaande woningen en geclusterde woningen op Vinex-locatie. Zie projectbeschrijving 12. Zie ook nrs. 90, 94, 105 en 122.

79 | Appartementen in vrije en sociale sector, Javalaan en Slotlaan, Heemstede

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Sint Joseph
Ontwerpjaar: 1995
Realisatie: uitgevoerd, 2001
Dossier nr.: 075

Woningbouw in drie lagen, zeven appartementen in sociale sector en drie appartementen in de vrije sector op Vinex-locatie.

80 | Woningbouw voor senioren, Ambrosiushof, Kerkelanden, Hilversum

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Patrimonium
Ontwerpjaar: 1995
Realisatie: uitgevoerd, 2000
Dossier nr.: 088

81 | Sociale woningbouw, Marnixstraat 165-213, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Zomers Buiten
Ontwerpjaar: 1996
Realisatie: uitgevoerd, 1998
Dossier nr.: 082

Negentig woningen in de sociale sector: zestig portiekwoningen en dertig galerijwoningen voor ouderen. Zie projectbeschrijving 11.

82 | Vrije sector en sociale woningen, Carnisselande, Barendrecht

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Amvest Vastgoed BV
Ontwerpjaar: 1996
Realisatie: uitgevoerd, 1998
Dossier nr.: 017

35 sociale- en vrije sector-huur woningen op Vinex-locatie.

83 | Verbouw villa, Herenweg, Breukeleveen

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1996
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 090

Betreft een extra verdieping en een nieuwe keuken.

84 | Verbouw vakantiewoning, Zomeroord, Vinkeveen

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1996
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 094

85 | Inrichting directeurskamer Cornelis Vrijschool, Van de Veldestraat, Amsterdam

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: Cornelis Vrijschool
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: uitgevoerd, 1997
Dossier nr.: 053

86 | Woningbouw, Ceramplein, Amsterdam-Oost

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Dageraad
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: uitgevoerd, 2002
Dossier nr.: 054

Wooncomplex met vier en vijf lagen in de sociale sector, langs één zijde van het plein. Halverwege het woonblok kwam een onderdoorgang met een zonnewijzer.

87 | Stedenbouwkundig plan en ontwerp voor sociale en vrijesectorkoopwoningen, Albertshoeve, Castricum

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Stichting Eigen Woningbezit
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: uitgevoerd, 2000
Dossier nr.: 033

Bouw van 34 sociale en vrijesectorkoopwoningen.

88 | Stedenbouwkundig plan voor woningen en parkeerplaatsen, Gasstraat, Castricum

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Tromp
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 034

Onderzoek naar en plan voor 47 woningen met parkeerplaatsen, appartementsgebouw, ondergrondse garage en onderdoorgang met vijftien parkeerplaatsen.

89 | Herontwikkeling locatie politiebureau, De Brink, Castricum

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 035

90 | Twee-onder-een-kapwoningen, Wateringse Veld, Oosteinde en Parklaan (nu Treslonglaan), Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: deels uitgevoerd, 1997
Dossier nr.: 059

Dit project was onderdeel van de Stichting Leerlingbouwplaatsen NVOB en omvat een twee-onder-een-kapwoning op Vinex-locatie. Zie ook nrs. 78, 94, 105 en 122.

91 | Sociale woningbouw, Jac. P. Thijsseplein, Vinkenstraat en Leeuwerikstraat, Hilversum

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Patrimonium
Ontwerpjaar: 1997
Realisatie: uitgevoerd, 1999
Dossier nr.: 095

92 | ‘De Steenen Tafel’, ontwikkelingsvisie Saksen Weimar Kazerne, Arnhem

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Bouwfonds woningbouw BV
Ontwerpjaar: 1998
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 019

Onderzoek ten behoeve van een stedenbouwkundig project op Vinex-locatie.

93 | Verbouw schoolgebouw, Heselbergerweg 1, Arnhem

Type: restauratie, renovatie en verbouw
Opdrachtgever: gemeente Arnhem
Ontwerpjaar: 1998
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 129

Plan t.b.v. de Sonsbeek Scholengemeenschap.

94 | Woningbouw in het uitbreidingsplan Wateringse Veld, Oosteinde en Parklaan (nu Treslonglaan), Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Bouwfonds
Ontwerpjaar: 1998
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 060

Zie ook nrs. 78, 90, 105 en 122.

95 | Stedenbouwkundig plan, Keulse Kade, Utrecht

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1998
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 084

96 | Woonwijk Hoogh Teylingen, Voorhout

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Ontwerpjaar: 1998
Realisatie: uitgevoerd, 2000
Dossier nr.: 092

41 twee-onder-een-kapwoningen en 37 rijwoningen.

97 | Vakantiewoning, La Moussardière Champcey, Frankrijk

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1999
Realisatie: deels uitgevoerd, 1999
Dossier nr.: 108

98 | Appartementen, Scholtenlaan 1-33, Heemstede

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningstichting Patrimonium Haarlem
Ontwerpjaar: 1999
Realisatie: uitgevoerd, 2002
Dossier nr.: 159

Zeventien seniorenappartementen met zinken gevelplaten. Foto: Wim Beishuizen, Amsterdam

99 | Praktijkruimte fysiotherapie, Meteorenstraat, Hilversum

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 1999
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 089

100 | Verbouw ’t Koetshuis tot appartementen, Nieuwkoop

Type: woningbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 1999
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 093

Ontwerp voor verbouwing van een voormalig bejaardenhuis tot 28 appartementen met restaurant.

101 | Woontorens en woningen, Johan David Zocherstraat, Sijtwende, Voorburg

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Bohemen Vastgoed BV / KWS Ontwikkelingsmij BV
Ontwerpjaar: 1999
Realisatie: uitgevoerd, 2005
Dossier nr.: 125

Zie projectbeschrijving 14.  Zie ook nrs. 108 en 107.

102 | Appartementen, Nieuwe Laan Osdorp, Amsterdam

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woningbedrijf Amsterdam /  Kondor-Wessels Amsterdam BV
Ontwerpjaar: 2000
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 072

62 sociale huur- en koopappartementen in twee woontorens.

103 | Uitbreiding hoofdkantoor Eigen Haard en uitbreiding parkeergarage, Surinameplein, Amsterdam

Type: kantoorbouw
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Eigen Haard
Ontwerpjaar: 2000?
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 102

Vooronderzoek naar de mogelijkheid tot 2000 m2 uitbreiding van het in 1993 uitgevoerde project. Zie ook nrs. 45, 46 en 47.

104 | Woningbouw, Tuindorp Eemdal, Baarn

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Slokker Vastgoed BV, Woningbouwvereniging Gooi en Omstreken
Ontwerpjaar: 2000
Realisatie: uitgevoerd, 2003
Dossier nr.: 123

Bouw woningen ‘Noorderlicht’. Zie ook nrs. 77 en 120.

105 | Villa’s te Wateringse Veld, Park Oosteinde, Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Bouwfonds Wonen BV Delft
Ontwerpjaar: 2000
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 061

Vijftig luxe villa’s met pakket uitbreidingsopties volgens concept ‘persoonlijk wonen’. Zie projectbeschrijving 12. Zie ook nrs. 78, 90, 94 en 122.

106 | Voorstel deelplan Getsewoud, Nieuw-Vennep-West

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Ontwerpjaar: 2000Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 127

Op Vinex-locatie.

107 | Fietsbrug over de Vliet, Sijtwende, Voorburg

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: stadsgewest Haaglanden
Ontwerpjaar: 2000
Realisatie: uitgevoerd, 2007
Dossier nr.: 126

Zie projectbeschrijving 14.  Zie ook nrs. 108 en 101.

108 | Stedenbouwkundig- en bouwplan Sijtwende, Voorburg

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Bohemen Vastgoed BV, KWS Ontwikkelingsmij BV
Ontwerpjaar: 2000
Realisatie: uitgevoerd, 2003
Dossier nr.: 122

189 appartementen in vier urban villa’s en een woontoren aan de Vliet. Zie projectbeschrijving 14. Zie ook nrs. 125 en 126.

109 | Eengezinswoningen, Overkamp, Warnsveld

Type: woningbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 2000?
Realisatie: uitgevoerd, 2000
Dossier nr.: 112

35 koopwoningen, 25 eengezinswoningen rond woonhofje, incl. stedenbouwkundig plan.

110 | Vooronderzoek stedenbouwkundigplan en bouwplan woningen, Postiljonterrein, Laren NH

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Patio Hilversum en Amstelland Ontwikkeling Wonen BV
Ontwerpjaar: 2001
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 109

187 marktsector- en sociale huurwoningen met villa’s, twee-onder-een-kapwoningen, geschakelde herenhuizen en appartementen.

111 | Stedenbouwkundig plan met verschillende woningtypes, Velserbroek Westbroekkwartier

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Hoogergeest Projectontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 2001
Realisatie: uitgevoerd, 2005
Dossier nr.: 065

Elf patiowoningen met carport Hoogstaete, tien appartementen met rondom uitzicht (woontoren), 28 waterwoningen, dertien ringwoningen, zestien herenhuizen, acht crescentwoningen en tien binnenwoningen.

112 | Verbouw St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Sinte Brandaenstraat, Amersfoort

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: Zorggroep Eemhoven
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 028

Uitbreiding van het in 1987 door Hagenbeek ontworpen verpleeghuis met kinderdagverblijf en parkeergarage.  Zie ook nrs. 38 en 56.

113 | Onderzoek, stedenbouwkundig plan en bouwplan villa’s, Selterskampweg, Bennekom

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 071

23 villa’s en twee-onder-een-kapwoningen.

114 | Verbouw landhuis, Molenbosweg 17, Berg en Dal

Type: utiliteitsbouw
Opdrachtgever: Amrath Hotels
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 128

Verbouw landhuis tot Hotel Erica.

115 | Stedenbouwkundige ontwikkeling tegenover Hotel Erica, Postweg, Berg en Dal

Type: stedenbouwkundige projecten, (ver)bouw, interieur, restauratie en renovatie
Opdrachtgever: Amrath Hotels
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 130

116 | Herenhuizen en appartementen, Ceintuurbaan / A. Kuyperlaan, Bussum

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Planoform Projectontwikkeling BV i.s.m. Katwijkse Ontwikkelingsmij BV Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: uitgevoerd, 2004
Dossier nr.: 101

Stedenbouwkundig- en bouwplan Frija Buitenhuis met 38 sociale huur- en marktsectorwoningen in twee tot vijf lagen, geschakelde herenhuizen en appartementen op parkeergarage.

117 | Villa, Kwaklaan 52, Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: uitgevoerd, 2004
Dossier nr.: 011

Zie projectbeschrijving 12.

118 | Woningen, s’ Gravenhout, Nootdorp

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Waaijer Projectrealisatie BV
Ontwerpjaar: 2002
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 086

Vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen.

119 | Tuindorp Bovenkerk-Zuid, Amstelveen

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woongroep Holland
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: uitgevoerd, 2010
Dossier nr.: 032

Zie projectbeschrijving 15.

120 | Appartementen, Tuindorp Eemdal, Baarn

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Slokker Vastgoed BV, Woningbouwvereniging Gooi en Omstreken
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: uitgevoerd, 2003
Dossier nr.: 124

25 huurappartementen ‘Noorderlicht’. Zie ook nrs. 77 en 104.

121 | Woningbouw Ceintuurbaan, Bussum

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Patio Hilversum en Amstelland Ontwikkeling Wonen BV
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 110

Herontwikkeling terrein voormalige Beatrixschool.

122 | Vrijstaande woning, Wateringse Veld, Oosteinde en Parklaan (nu Treslonglaan), Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: KJD Bouwpartner BV
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 062

Zie projectbeschrijving 13. Zie ook nrs. 78, 90, 94 en 105.

123 | Uitbreiding hotel Lapershoek, Utrechtseweg, Hilversum

Type: interieurbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 091

Een blok nieuwe hotelkamers is ontworpen achter het bestaande hotel, met een parkeergarage eronder.

124 | Onderzoek voor project, IJsselweg, Hoorn

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Planoform Projectontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 2003
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 105

Prijsvraag

125 | Villa, Wateringse Veld, Tomatenlaan 6F, Den Haag

Type: woningbouw
Opdrachtgever: particulier
Ontwerpjaar: 2004
Realisatie: uitgevoerd
Dossier nr.: 064

Zie projectbeschrijving 13.

126 | Vrijstaande en geschakelde woningen, Archipel 2, Haarlem

Type: woningbouw
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 2004
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 138

I.s.m. Steven Kho (tekening).

127 | Stedenbouwkundig plan De Heuvels, Utrecht Leidsche Rijn

Type: stedenbouwkundige projecten
Opdrachtgever: Bouwfonds-Fortis Vastgoedontwikkeling
Ontwerpjaar: 2004
Realisatie: uitgevoerd, 2009
Dossier nr.: 085

Op Vinex-locatie.

128 | Appartementen Vierlingsbeeklaan, Tuindorp Bovenkerk-Oost, Amstelveen

Type: woningbouw
Opdrachtgever: Woongroep Holland
Ontwerpjaar: 2005
Realisatie: uitgevoerd, 2009
Dossier nr.: 051

Zie projectbeschrijving 15.

129 | Eengezinswoningen deelplan De Bron / De Lanen, Amersfoort Vathorst

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling BV
Ontwerpjaar: 2008
Realisatie: uitgevoerd, 2009
Dossier nr.: 030

Zeven eengezinswoningen op Vinex-locatie. In 2011-2016 zijn er nog 46 woningen volgens het ontwerp van Hagenbeek bijgebouwd.

130 | Sierbestrating Nieuwmarktbuurt, Sint Antoniesbreestraat, Amsterdam

Type: stedelijke planning
Opdrachtgever: Eigen initiatief
Ontwerpjaar: 2010
Realisatie: niet uitgevoerd
Dossier nr.: 036

Een voorstel om de bestrating aan te passen aan de Italiaanse uitstraling van het Palazzo, werd door de gemeente afgewezen vanwege de hoge kosten.

131 | Maatregelen geluidsoverlast Nieuwmarktbuurt, Nieuwmarkt e.o., Amsterdam

Type: woningbouwcomplexen
Opdrachtgever: onbekend
Ontwerpjaar: 2013
Realisatie: uitgevoerd, 2014
Dossier nr.: 055