BUREAU INFORMATIE
   
vestiging Sarphatistraat 82, 1018 GS Amsterdam
  tel 020.623.56.63 fax 020.627.83.08 gsm 065.510.41.61
E-mail: architectenbureau @ hagenbeek.nl
Internet: www.hagenbeek.nl
   
directie H.L. Hagenbeek, architect AvB
  ingeschreven in architectenregister en lid B.N.A. sinds 1978
   
ervaring 25 jaar uitvoeringspraktijk in:
 

*
*
*

stedenbouwkundig ontwerp
architectonisch ontwerp
bouwtechnische uitwerking in de werkgebieden:

- woningbouw (markt- en sociale huursector)
- stadsvernieuwing (woningen, winkels, bedrijfsruimten)
- multifunctionele centra / winkelcentra
- verzorgingshuis voor ouderen / verpleeghuis voor ouderen
- ouderenhuisvesting / woongroepprojecten
- kantoorbouwprojecten
- politiebureau
- kinderdagverblijven
- woonomgevingprojecten
   
bureau-organisatie: Personele capaciteit gemiddeld gedurende de afgelopen jaren:
  1 architect / directeur BV
1 chef de bureau / projectleider
3 ontwerpers / projectleiders
4 bouwkundige tekenaars
1 stagiair - bouwkunde
1 secretarieel administratief medewerkster
1 medewerker algemene zaken / huismeester
   
Vanzelfsprekend fluctueerde deze capaciteit in het verleden -en zal dit ook in de toekomst blijven doen afhankelijk van de actuele werkbelasting. Bureau-organisatie en ruimtelijke capaciteit van vestiging en inventaris laat een personele bezetting toe tot circa 15 medewerkers.
   
Intern functioneert een heldere taakverdeling van uit te voeren werkzaamheden, waarbij de architect- directeur van de BV voornamelijk belast is (extern en intern) met de projectfasen vooronderzoek, voorlopig- en definitief ontwerp, bijgestaan door assistent-ontwerpers en tekenaars.
De chef de bureau coŲrdineert het werk van projectleiders en is belast met personele planning van uit te voeren bureauwerkzaamheden, bijgestaan door secretarieel-administratief medewerkster.
De projectleiders zijn voornamelijk belast (extern en intern) met de projectfasen bouwvoorbereiding en uitvoering, bijgestaan door tekenaars, waarbij ook -afhankelijk van werkbelasting per project- sprake kan zijn van dubbelrollen of rolwisseling inzake projectleiding, ontwerpen, externe bureauvertegenwoordiging, CAD tekenen en bouwkundig-technische werkzaamheden.
Deze flexibele taakverdeling -van architect tot tekenaar- bevordert zo efficiŽnt mogelijke totstandkoming van het te leveren product.
Het bureau werkt nauw samen met adviseurs voor constructie, bouwkostencalculatie, bestekken, energieberekeningen en installaties.
   
Werkniveaus dagelijkse bureaupraktijk:
  ontwerp en presentatie (o.a. 3D, maquette)
bouwaanvraag (bouwbesluit)
bouwvoorbereidings- (bestek-) tekeningen
uitvoerings- (werk-) tekeningen
principe- en uitvoeringsdetaillering.
   
Opleidingsniveaus medewerkers:
  bouwkundige ingenieurs (diploma T.U.)
MTS, HTS, Hogeschool opleidingen Bouwkunde en Architectuur
   
Reeds 15 jaar is het bureau geautomatiseerd (ARKEY/ASD, thans met 8 CAD-stations)
voor ontwerp- en tekenwerk (met inbegrip van detailtekeningen) ten behoeve van alle voorkomende projectfasen, alsmede voor 3D – presentatiewerk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Tol